Розмовний стиль мовлення — Вікіпедія

Основне призначення розмовного стилю — бути засобом невимушеного спілкування, живого обміну думками, з'ясування побутових стосунків.

У розмовному стилі відсутній попередній відбір мовногоматеріалу. Вживаються разом із нейтральною лексикою, стилістично знижені мовні засоби: фразеологізми, діалектизми, жаргонізми тощо. Часто вживаються в розмовній мові вигуки, частки, вставні слова, неповні речення, повтори, неузгоджені словосполучення тощо.

У розмовній мові велику роль відіграють невербальні засоби спілкування: міміка, жестикуляція, ситуація.

Сферавикористання розмовного стилю — усне повсякденне спілкування в побуті, у родині, на виробництві.

Основне призначення — бути засобом впливу й невимушеного спілкування, жвавого обміну думками, судженнями, оцінками, почуттями, з'ясування виробничих і побутових стосунків.

Слід розрізняти неформальне й формальне спілкування. Перше — нерегламентоване, його мета і зміст значним чином визначаються особистими (суб'єктивними) стосунками мовців. Друге — зумовлене соціальними функціями мовців, отже, регламентоване формою і змістом.

Якщо звичайне спілкування попередньо не планують, не визначають його мету і зміст, то ділові контакти передбачають їх попередню ретельну підготовку, визначення змісту, мети, прогнозування можливих висновків, результатів.

У повсякденній розмові мовці можуть зачіпати різні, здебільше не пов'язані теми, отже, їхнє спілкування має довільний інформативнийхарактер.

Ділова ж розмова не виходить за межі визначеної теми, є конструктивною і підпорядкована розв'язанню конкретних завдань, досяганню заздалегідь визначеної мети.

Особливості розмовного стилю[ред.ред. код]

Основні ознаки:

 • безпосередня участь у спілкуванні,
 • усна форма спілкування,
 • неофіційність стосунків (неформальна),
 • невимушеність спілкування,
 • непідготовленість до спілкування (неформальна),
 • уживання несловесних засобів (логічнихнаголосів, тембру, паузи, інтонації),
 • уживання позамовних чинників (ситуація, поза, рухи, жести, міміка),
 • емоційні реакції,
 • потенційна можливість відразу уточнити незрозуміле, закцентувати головне.

Основні мовні засоби:

 • емоційно-експресивне забарвлення (метафори, порівняння, синоніми тощо.),
 • суфікси суб'єктивного оцінювання (зменшено-пестливого забарвлення, зниженості),
 • прості, переважно короткі речення (неповні, обірвані, односкладові),
 • часте вживання різноманітних займенників, дієслів із двома префіксами (попо-, пона-, поза-),
 • специфічні фразеологізми, фольклоризми, діалектизми, просторічна лексика, скорочені слова, вигуки тощо,
 • заміна термінів розмовними словами (електропотяг — електричка, бетонна дорога — бетонка, залікова книжка — заліковка).


Розмовний стиль має два підстилі:

 • розмовно-побутовий,
 • розмовно-офіційний.

Типові форми мовлення — усні діалоги та полілоги.

Норми розмовного стилю встановлюються не граматиками, як у книжних стилях, а звичаєм, національноютрадицією — їх відчуває і спонтанно обирає кожен мовець.

 • (укр.) Рецензенти: Тельпуховська Ю. М. Каширіна Т. Г., укладач Попко О. Г. Українська мова. Практичний довідник. — Харків: ФОП Співак Т. К., 2008. ISBN 978-966-8896-85-9
 • (укр.) Іванова І. Б., Дейнека Н. П., Кондрашенко Г. П. Українська мова. Навчальний посібник для школярів, абітурієнтів та студентів. Шанс. — Харків: Парус, 2005. ISBN 966-8482-12-3
 • (укр.)Микола ЗубковСучасне ділове мовлення. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2007. ISBN 978-966-343-728-6

Женская одежда O`STIN - стильная одежда на каждый день!

Женская одежда O`STIN - стильная одежда на каждый день!Женская одежда Остин – это комфортная, стильная и качественная одежда на каждый день и для любых ситуаций по доступным ценам. Натуральные материалы, продуманные силуэты, современный дизайн и возм

Американские дома и интерьеры

На строгий европейский взгляд американские интерьеры отличаются безудержной эклектичностью. Однако и в ней есть определённые принципы, позволяющие создать уютный дом с яркой индивидуальностью. На фото: Интерьер на американский лад можно созда

Новые каталоги сезона весна-лето 2017

Новые каталоги сезона весна-лето 2017Klingel - основной каталог, представляет актуальные направления женской моды (НЕ молодежная одежда) - последние тенденции моды, одежда для отдыха и досуга, джинсовая одежда, изделия из кожи, жакеты и пальто, класс